Skip to Content

Wie ben ik?

Gert de Wit - Wie ben ik?Mijn naam is Gert de Wit. Tijdens mijn loopbaan in het onderwijs ben ik tot de ontdekking gekomen dat mensen over het algemeen, lang niet het potentieel uit zichzelf halen, dat zij zouden kunnen. Dat leidt ertoe dat er nogal wat kansen onbenut blijven, maar ook dat men in het leven minder succesvol is, dan zou kunnen zijn. Dit geldt voor kinderen, maar evenzeer voor volwassenen.

Van onderwijzer naar directeur was een logische stap. In mijn rol als leidinggevende ben ik dagelijks bezig mensen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens mijn loopbaan heb ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd voor verdere verdieping in leidinggeven, het begeleiden en coachen van collega’s en vormen van gespreksvoering. De opleiding tot coach heeft mij expliciete vaardigheden verschaft die ik tot dan toe min of meer intuïtief gebruikte. Mijn opleiding heeft voor een professionele onderbouwing gezorgd.

Tijdens mijn coachwerkzaamheden werk ik vanuit de volgende waarden:

Empowerment
De coaching is erop gericht u in uw kracht te zetten. U uw verborgen potentieel te leren ervaren.

Partnerschap met de cliënt
Ik zie mijzelf als uw partner tijdens de coaching. Samen werken wij aan het behalen van de “definitie van succes” die u bepaald heeft.

Professionalisme
Ik werk met en volgens de bewezen succesvolle werkwijze van ExtraMile Academy

Integriteit
De ervaringen en de ontwikkeling van u tijdens de coaching zijn bij mij in vertrouwde handen.

Ik heb de coaching als zeer prettig ervaren. Het was voor mij een goed middel en extra aanvulling op mijn opleiding, om helder te krijgen of ik een functie van middenmanager zou ambiëren.

Waarom vond ik het goed gaan?
• Ik vind Gert een integer persoon, ik voelde me veilig en durfde vrijuit te praten.
• Hij stelde directe en duidelijke vragen, daarnaast vroeg hij vaak door en liet mij zaken concretiseren.
• Hij gaf mij tijd om na te denken en om zaken goed te kunnen verwoorden.
• De coaching gaf mij nieuwe inzichten in mij als persoon, en nam twijfels weg. Dit is volgens mij waar coaching om draait.
• Ik vond het erg leerzaam!
• De tijd tussen de coachingsbijeenkomsten was goed. Ik had tijd genoeg om de vervolgopdrachten te doen en na te kunnen denken over de opdrachten.
• Een keer kwam een coachings-gesprek mij niet goed uit. Gert bood mij de mogelijkheid om de afspraak te verzetten. Dit gaf mij rust en een goed gevoel, i.p.v. dat we anders koste wat kost misschien waren door gegaan.

Testimonial geschreven door: G.H. – Taalcoördinator

Curriculum Vitae

Schoolopleidingen

 • MULO A, Kardinaal de Jong te Hilversum
 • HAVO, Alberdingck Thijm College te Hilversum
 • Pedagogische Academie Ludgerus te Hilversum

Extra opleidingen

 • Diverse (management)trainingen (1985 – 2010)
 • Opleiding Interim manager, bij APS (2005)
 • Ontwikkelingsassessment Beekveld & Terpstra (16-02-2007)
 • Coachingsopleiding bij Extra Mile Academy (2010) + tweejaarlijkse updates
 • Tweejarige Opleiding CBE / Omtrent leiderschap en management (2013/2014)
 • Hoogstaand leiderschap in een lerende organisatie van Jan Jutten/AVS (2014)

Werkervaring als directeur

KBS “De Kinderhof” te Amersfoort, van 1985 tot 1997

In deze periode speelden de volgende zaken:
– Ik was naast directeur ook nog groepsleerkracht van diverse groepen.
– In 1992 fuseerde onze school met een collega school. Dat proces heb ik mede geleid. Dat leidde tot een forse cultuurverandering op school. Dit proces heb ik ook begeleid.
– Uiteindelijk heb ik ook met het voormalig hoofd der school een exit-traject moeten lopen. Mijn bestuur heeft mij dit geheel eigenstandig laten uitvoeren.

KBS “De Kubus” te Amersfoort, van 1997 tot 2006

Op deze school heb ik het samenvoegingproces van twee scholen, die een jaar eerder waren gefuseerd, begeleid. Van een school waar nog gesproken werd in termen van “wij en zij”, naar “ons”. Van een school met twee teams, twee locaties en twee verschillende culturen naar een school met één visie en één gezicht.

Op deze school in de achterstandswijk “Soesterkwartier” te Amersfoort, is hard en planmatig gewerkt aan schoolverbetering. Wij hebben daar het vierjaren Onderwijskansenplan uitgevoerd. Dat heeft geleid tot allerlei vernieuwingen in deze school.
Werkervaring als meerscholen directeur

KBS “De Kubus” te Amersfoort, van 2006 tot 2008
SBO “De Michaelschool” te Amersfoort, van 2006 tot 2010

– Mijn bestuur heeft mij gevraagd de directeur van de Michaelschool te coachen in zijn directievaardigheden. Dat leidde tot het inzicht dat hij dat niet moest ambiëren, waarna hij zelf ontslag nam. Ik heb het betreffende schooljaar afgemaakt.
– Daarna ben ik interim-directeur geweest. In die periode heb ik een schoolverbeterplan geschreven en gepresenteerd aan het team. De inspectie had in die tijd de school het predicaat “zwak” gegeven. Binnen anderhalf jaar kon de school weer mee in het regulier toezichtskader.
– Ik heb daar gewerkt aan het opzetten van een nieuw managementteam, zonder mij. Dit MT heeft met het team verder gewerkt aan het formuleren van een nieuwe visie voor het speciaal basisonderwijs. Een vierjarenplan is geschreven en uitgevoerd. Inmiddels is deze school een van de weinige excellente sbo-scholen van Nederland.

KBS “DOK12” te Amersfoort, van 2007 tot 2009

Hier heb ik kortdurend meegebouwd aan het opstarten van een school met een vernieuwend onderwijsconcept. Dit omdat de school geleid zou gaan worden door een onervaren jonge directeur. Ik was daar voornamelijk verantwoordelijk voor de logistiek en het coachen van de jonge collega en het nieuw te vormen team.

Interim-directeur
KBS “St. Josephschool te Hooglanderveen, vanaf april 2010

Een van de scholen van onze Stichting KPOA is door de Inspectie als “zeer zwak“ beoordeeld. Mijn bestuur heeft mij gevraagd hier tot de zomer de directiewerkzaamheden over te nemen, omdat de zittende directie niet meer in functie was. Dit samen met een interim van buiten.
Geënt op de bevindingen en aanbevelingen van een externe adviseur (KPC) hebben de interim en ik een tweejarig plan van aanpak geschreven. Dit plan van aanpak leidde binnen twee jaar tot resultaat. De school zat weer in het regulier toezichtskader. Van 2011/2019 heb ik de school zelfstandig geleid, samen met twee capabele bouwteamleiders.

Interne coach bij KPOA

Vanaf schooljaar 11/12 ben ik interne coach. KPOA heeft het beleid eerst coachvragen neer te leggen bij eigen coaches. Dit is een zeer bevredigende taak. Coaching blijkt een sterk instrument om collega’s weer in hun kracht te krijgen. Het aanbod geeft aan dat hier behoefte aan is. Jaarlijks heb ik diverse coachtrajecten onder handen. Zowel binnen als buiten onze stichting. Zowel leerkrachten, directieleden als managementteams.

Gert de Wit (november 2019)

Recente Literatuur (naast vakliteratuur)

 • Leiderschap in een cultuur van verandering (Fullan)
 • De leraar aan het roer (Hessing, Loeffen, Uytendaal en Willems / KPC groep)
 • Actief personeelsbeleid in de school (van Allemeersch, vanDrunen / CPS)
 • Leiding geven aan……(Buijs c.s. / AVS)
 • Professioneel kapitaal (Hargreaves, Fullan)
 • Coachen doe je samen (Lammers)
 • Uplifting Leadership (Hargreaves, Boyle en Harris)
 • Laat je hersenen niet zitten (Scherder)
 • Natuurlijk leren (Jutten)
 • Ont-moeten (Jutten)
 • Vuurwerk (Römgens)

Terugkijkend op de afgelopen periode kan ik zeggen dat het coachingstraject voor mij zeer waardevol is geweest. Om naast de alledaagse bezigheden van een drukke werkweek even stil te kunnen/mogen staan bij het eigen gedrag en de eventuele verklaringen hiervan, kan ik alleen maar betitelen als ‘een luxe, een cadeautje’. Een nieuw, nog ontbrekend instrument voor in de eigen gereedschapskist.

Onder leiding van jou heb ik tijdens de bijeenkomsten gezocht naar de belangrijkste waarden in mijn (werkende) leven. Om deze waarden helder en werkbaar te maken, hebben we een afgekaderd werkterrein gevonden waarbinnen de exploratie van start kon gaan.

De bijeenkomsten hebben bij mij geleid tot dieper inzicht in mijn eigen handelen. Ik ben me meer bewust geworden van mijn eigen referentiekader en dat van anderen. Uiteindelijk biedt mij dit zelfkennis en zelfvertrouwen. Het geeft mij de mogelijkheid gepaste afstand te nemen en te houden.

Daarnaast was er volop ruimte voor lopende zaken. Situaties die dusdanig urgent en/of relevant waren, hebben we kunnen duiden en ontrafelen. Onderwerpen die we tegen het licht hebben gehouden vanuit mijn kijk op de werkelijkheid, getoetst op mijn waarden.

Jouw vaardigheden als coach, de geboden structuur/methode en niet te vergeten jouw persoonlijkheid hebben wat mij betreft positief bijgedragen aan het succes van de bijeenkomsten. De manier van het stellen van vragen, het taalgebruik, de setting, etc; eerlijk en gelijkwaardig.

Rest mij nog te zeggen dat ik het hard werken vond. Twee uur over jezelf praten en uitvogelen waarom je de dingen doet zoals je ze doet, maakt een mens moe. Als een uitgeperste citroen stapte ik op de fiets naar huis. Desalniettemin keek ik telkens uit naar de volgende vrijdagmiddag en ik hoop de bijeenkomsten in de nabije toekomst voort te kunnen zetten. Iets minder frequent, zelfde diepgang, graag! Gert, bedankt.

Testimonial geschreven door: H.O. – Startend Directeur

Website design by: The Imagineering Suite © 2019
GertdeWit.nl